Vračila in reklamacije

V spletni trgovini Kreativne igrače se trudimo, da imamo za vas v ponudbi najboljše izdelke priznanih proizvajalcev. Zavedamo se, da včasih pride do situacije, ko želite izdelek vrniti ali pa zanj uveljavljati reklamacijo. Pomagali vam bomo rešiti vaše težave z naročilom.

VRAČILO IZDELKOV V 14 DNEH – Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči na e-naslov podpora@kreativne-igrace.si, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči en dan po datumu prevzema naročenega izdelka. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega elektronskega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Kdaj lahko uveljavim pravico do vračila izdelka v 14 dneh?

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Kako pravilno preverim ali mi izdelek ustreza, da ga potem še vedno lahko vrnem?

Ko prejmete izdelek se najprej prepričajte, da ima nepoškodovano embalažo in mu previdno odstranite embalažo. Embalažo hranite dokler niste prepričani, da vam izdelek ustreza in da deluje brez težav. Preverite njegove osnovne funkcije, brez da bi odstranjevali zaščitne folije. Te odstranite šele, ko ste popolnoma prepričani, da izdelek nameravate obdržati.

Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Sme pa opraviti ogled blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.

Kakšen je postopek vračil?

Izdelke ustrezno pripravite za pošiljanje. Pri tem lahko uporabite embalažo v kateri ste prejeli pošiljko oziroma drugo ustrezno varno embalažo, ki bo zaščitila izdelke med transportom.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

V primeru vračila morate storiti naslednje:

 1. Izpolnite obrazec za vračila izdelkov (prenos obrazca), ki je vir vseh informacij, ki jih potrebujemo za izvedbo vračila.
 2. Priložite kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.
 3. Izdelek pripravite za pošiljanje. Izdelek pred predajo prevozniku ustrezno zaščitite. Izdelek morate vrniti v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi etiketami in zaščiten z dodatno zaščitno embalažo. Ne pozabite priložiti obrazca s podatki ali kopije računa.

Izdelke pošljite na naslov:

MY SOFY d.o.o.
Kidričeva cesta 2B
3320 Velenje

Svetujemo vam, da pošiljko pošljete priporočeno, saj imate le tako sledljivost pošiljke.

Kupnino vam bomo vrnili v najkrajšem možnem času po prejemu nerabljenega in nepoškodovanega izdelka, v nespremenjeni količini in v  nepoškodovani originalni embalaži z vsemi pripadajočimi etiketami. Kupnino vam vrnemo na isti plačilni vir, iz katerega je bilo naročilo plačano oz. vaš račun najkasneje v 14 dneh od vašega sporočila za vračilo. 

POŠKODBA ARTIKLA PRI DOSTAVI – Prejel sem poškodovan izdelek

Če ob dostavi ugotovite, da je pošiljka ali izdelek v paketu poškodovan, manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine.

Škodo je potrebno prijaviti v roku 3 koledarskih dni od datuma prejema paketa na e-naslov podpora@kreativne-igrace.si. Ob prijavi škode bomo potrebovali fotografije paketa, notranjosti paketa, poškodovanega artikla, DPD nalepke in opis poškodbe, številko računa ali naročila.

Ali moram prevzeti izdelek za katerega sumim, da je poškodovan?

Če ima paket poškodovano embalažo, pa ni videti, da je izdelek v njej poškodovan, potem lahko naročilo sprejmete, dostavljalca pa obvestite o poškodbi embalaže. Predlagamo, da skupaj z dostavljalcem napišeta zapisnik.

STVARNA NAPAKA/NESKLADNOST BLAGA – Izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo

Stvarna napaka

Zahtevki se uporabljajo za blago, kupljeno do vključno 25.1.2023

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna, kadar:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost izdelka?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Pri Kreativnih igračah vam bomo z veseljem pomagali pri uveljavljanju stvarne napake.

Izdelek najprej pripravite za transport. Izdelek pred predajo prevozniku ustrezno zaščitite. Pri tem lahko uporabite embalažo v kateri ste prejeli pošiljko oziroma drugo ustrezno varno embalažo, ki bo zaščitila izdelke med transportom. Ne pozabite priložiti obrazca s podatki in kopije računa.

Izpolnite obrazec za uveljavljanje stvarne napake (prenos obrazca). V obrazcu podrobno opišite napako oz. težavo, ki jo imate z izdelkom.

Neskladnost blaga

Zahtevki se uporabljajo za blago, kupljeno id vključno 26.1.2023

Opredelitev skladnosti blaga 

Blago je skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar izpolnjuje subjektivne zahteve za skladnost blaga:

 • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi,
 • je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal,
 • je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi ter
 • je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg izpolnjevanja subjektivnih zahtev mora blago izpolnjevati tudi objektivne zahteve za skladnost, in sicer mora:

 • ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor,
 • biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno,
 • biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno in
 • biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
 • za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
 • je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana ali
 • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Jamčevalni roki in uveljavljanje pravic 

 Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov z naslova neskladnosti blaga 

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

 • zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga,
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Pravico do uveljavljanja zahtevkov iz naslova neskladnosti blaga  natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Izdelek pošljte na naslov skladišča:

MY SOFY d.o.o.
Kreativne igrače
Kidričeva cesta 2B
3320 Velenje

Svetujemo vam, da pošiljko pošljete priporočeno, saj imate le tako sledljivost pošiljke.

NEPOPOLNA POŠILJKA ALI NAPAČNI IZDELKI V POŠILJKI – Moja pošiljka je nepopolna oziroma sem prejel izdelek, ki ga nisem naročil

Če ste naleteli na težave z nepopolno pošiljko ali napačnim izdelkom v pošiljki nas kontaktirajte, z veseljem vam bomo pomagali.

V primeru težav nam pišite na podpora@kreativne-igrace.si in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

 

Velenje, 1. 4. 2022